Profil Pengetua

1.

Nama seperti dalam kad pengenalan :   NOORIAH BINTI BAHARI

2.

Nombor Kad Pengenalan : a. Lama: 6001275    b. Baru: 581202-02-5766

3.

Tarikh Lahir :      02.12.1958          4. Jantina :PEREMPUAN

5.

Umur pada 1 Disember 2011:   53 Tahun

6.

Nombor Fail Perkhidmatan :JPK(P)01-32428

7.

Skim Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan

8.

Tarikh Lantikan Ke Gred DG41 :  01.07.1983

9.

Gred Jawatan Hakiki Sekarang  :DG48

10.

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred DG48 Hakiki : 01.07.2005

11.   

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred DG54 (KUP) : 05.11.2012

 

12.

Kelulusan Akademik :

 

Bil.

Kelulusan Akademik

Tahun Diperolehi

 

1

B.A.HONS

1982

 

13.

 

Kelulusan Ikhtisas :

 

Bil.

Kelulusan Ikhtisas

Tahun Diperolehi

 

1

DIPLOMA PENDIDIKAN

1983

 

14.

Pengalaman bertugas sebagai Pengetua di sekolah.

 

 

Bil.

Nama sekolah

Gred Jawatan

Tempoh (Dari-Hingga)

 

1

 

SMK TELOI KANAN,09000 KUALA KETIL,KEDAH

DG48

01.05.2005 – 15.07.2010

 

2

SMK TUNKU ISMAIL,08000 SUNGAI PETANI,KEDAH

DG54

16.07.2010 hingga sekarang

 

15.

 

Artikel, jurnal dan modul yang telah diterbitkan/dibina:

 

 

Bil

Nama buku/bahan bacaan (tajuk) yang telah diterbitkan

Peringkat

Tahun Diterbitkan

 

1

Artikel Buletin PKPSM Kedah

Negeri

2009

                 

 

16.

Ceramah/kursus/seminar/bengkel yang telah disertai sebagai pembentang kertas kerja/penceramah/fasilitator.

 

Bil.

Tajuk Kursus/Seminar/Bengkel & Penganjur

Tugas  & Peringkat

Tarikh

 

1

Kolokium Persuruhjaya Pengakap Malaysia

Pembentang Peringkat Kebangsaan

12.12.2007

 

2

Kursus Peningkatan P&P GSTT

Penceramah Peringkat Daerah

9 hingga

11.06.2009

 

3

Persidangan PKPSM Kedah

Pembentang Peringkat Negeri

8.7.2009

 

4

Pengurusan Headcount

Sekolah

 

2009

 

5

Kepimpinan Instruktional

Sekolah

 

2010

 

6

Bidang Keberhasilan Utama Nasional NKRA3

Sekolah

 

2010

 

7

Bengkel Leadership Coaching and Mentoring bersama SIPartners

KPM

27 – 30 Julai 2010

 

 

17.

Darjah kebesaran/surat kepujian/penghargaan yang pernah diterima:

 

 

Bil.

Darjah Kebesaran/Surat Kepujian/Penghargaan

Daripada

Tahun

 

1

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Kementerian Pelajaran Malaysia

1995

 

2

Sijil Penghargaan Thailand – Malaysia Border Scout Jamboree

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

2007

 

3

Sijil Penghargaan Thailand – Malaysia Border Scout Jamboree

Director  Of Jamboree Camp Chief Thailand

2007

 

4

Pingat Perkhidmatan Baik

Persekutuan Pengakap Malaysia

2007

 

5

Kelab Pencinta Alam

Persatuan Pencinta Alam Malaysia

2008

 

6

Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum- Penglibatan Aktif Bersama NGO Antarabangsa

Pejabat Pelajaran Daerah Baling Sik

2008

 

7

Perkongsian Pengalaman Persidangan Kebangsaan Pengetua-Pengetua Malaysia (PKPSM) Kedah

PKPSM Negeri Kedah

2009

 

8

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

2009

 

9

Fasilitator Kursus Peningkatan Pengajaran Dan Pembelajaran GSTT

 

Pejabat Pelajaran Daerah Baling Sik

2009

 

18.

Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi.

 

 

Bil.

Senarai aktiviti/sumbangan

Jawatan/ Peranan

Peringkat

 

1

Majlis Pengetua Sekolah Malaysia

AJK Biro ICT

Negeri

 

2

Kem Pendidikan Penjagaan Sungai

Pengerusi

Daerah

 

3

Projek Penanaman Pokok Bakau di Persisiran Pantai Negara

Peserta

Kebangsaan

 

4

Projek Penanaman Pokok Bakau di Kampung Padang Salim,Kota Kuala Muda Kedah

Pengerusi

Negeri

 

5

Pelancaran THE BILLION TREE CAMPAIGN 2007

Pengerusi

Kebangsaan

 

6

Projek Penanaman Pokok Bakau di Kuala Gula,Perak

Pengerusi

Negeri

 

7

Pusat Pembelajaran Ekosistem Paya Bakau Kuala Gula

Pengerusi

Kebangsaan

 

8

World Water Monitoring Day 2007 Malaysia

Pengerusi

Antarabangsa

 

9

Penubuhan ENO Environment Club Finland (MY05 MALAYSIA – KPA)

Penasihat

Antarabangsa

 

10

Penerusan Projek Cyber Plant Conservation Project

Pengerusi

Negeri

 

11

Program ICT PKG

Pengerusi

Zon Kuala Ketil

 

12

World Water Monitoring Day 2008 Malaysia

Pengerusi

Antarabangsa

 

13

World Water Monitoring Day 2009 Malaysia

Pengerusi

Antarabangsa

 

14

 Program Immersion Kepengetuaan

Pembimbing

Negeri

 

15

SIPartner SMK BEDONG DAN SM AGAMA PEKAN GURUN

Pembimbing

Kementerian Pelajaran

 

16

Membina Laman Web Majlis Pengetua Sekolah Malaysia

Ketua Biro ICT

MPSM Negeri Kedah

 

 

      19.     PROFIL DAN PENCAPAIAN SEKOLAH

  

    Pencapaian peperiksaan awam di sekolah tempat berkhidmat sebagai    

    pengetua bagi tahun 2008 hingga 2010.

 

 

Tahun

Nama sekolah

PMR

SPM

STPM

% Lulus

GPK

% Lulus

GPK

% Lulus

% dapat 5 Prinsipal

2008

SMK TELOI KANAN

35.59

3.54

2009

SMK TELOI KANAN

46.8

3.07

2010

SMK TELOI KANAN

49.65

3.00

2008

SMK TELOI KANAN

89.7

5.14

 

2009

SMK TELOI KANAN

95.88

5.25

 

2010

SMK TELOI KANAN

87.37

6.96

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

56.94

3.18

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

35.2

6.24

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

93.75

2.21

 

2011

SMK TUNKU ISMAIL

50.57

3.34

 

2011

SMK TUNKU ISMAIL

39.83

5.96

 

2011

SMK TUNKU ISMAIL

93.

2.21

 

 

20.

Pencapaian Kokurikulum yang menonjol di sekolah tempat berkhidmat sebagai pengetua bagi tahun 2008 hingga 2012.

 

 

 

a. Permainan dan Sukan:

 

 

 

Tahun

Nama Sekolah

Pencapaian Permainan/Sukan

Peringkat

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

1 Perak 2 Gangsa

MSSD Baling Sik

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Hoki Perempuan Tempat Ke -2

Daerah Baling Sik

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Bola Baling Tempat Ke – 3

Zon Kuala Ketil

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Bola Tampar Tempat Ke – 3

Zon Kuala Ketil

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Sepak Takraw Tempat Ke – 3

Zon Kuala Ketil

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Catur Tempat Ke – 5

Daerah Baling Sik

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

Olahraga Luar Musim

2 Perak 3 Gangsa

Daerah Baling Sik

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Hoki Perempuan Johan

Daerah Baling Sik

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Hoki Perempuan Johan

Daerah Baling Sik

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Hoki Lelaki Naib Johan

Daerah Baling Sik

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Seorang Pelajar wakil Daerah dalam Bola  Sepak

Negeri

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

4 X 100 M L2 – Emas

Daerah

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

4 X 400 M L2 – Emas

Daerah

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Lompat Jauh L2 -Emas

Daerah

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Lompat Jauh P1 – Emas

Daerah

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Lompat Kijang P1 – Emas

Daerah

 

 

b.Kelab dan Persatuan

 

Lompat Kijang L2 – Emas

Daerah

 

2008

SMK TELOI KANAN

Anugerah Kelab Cemerlang

Negeri

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

6 Pelajar Kelab Pencinta Alam mengambil bahagian dalam UN Cyberschoolbus Conferencing

Antarabangsa

 

 

2008

SMK TELOI KANAN

2 pelajar menyertai 1st Asian ECO-Camp di Korea

Kebangsaan

 

 

    2009

SMK TELOI KANAN

3 pelajar menyertai ENO Scifest Finland

Antarabangsa

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

4 pelajar menyertai The Young Agenda Environment Conference dI Sweeden

Antarabangsa

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Kelab Cemerlang Kokurikulum

Daerah

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Kelab Cemerlang Kokurikulum

Negeri

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Pelajar Cemerlang Kokurikulum

Negeri

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Tokoh Kokurikulum Pelajar

Negeri

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Finalis Kelab Cemerlang Kokurikulum

Kebangsaan

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Tempat ke-4 Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

Kebangsaan

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Belia Remaja Kategori Sains dan Teknologi

Kebangsaan

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah World Penguin Award-Kajian Air Di Kawasan Beriklim Sejuk

Antarabangsa

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah World Fish School Award untuk Projek Kajian Air Dunia – Penyertaan Terbanyak

Antarabangsa

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Anugerah Clean Up The World

Antarabangsa

 

 

2009

SMK TELOI KANAN

Sijil Penghargaan FEE-Foundation For Environmental Education Norway

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah ENO Environment Finland untuk Climate Change Projects 2010

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah Life-Link Friendship School Sweeden untuk Projek Pembangunan Mampan 2009/2010

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah ENO Environment untuk Projek Kajian Air Dunia 2009/2010

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah ENO Environment untuk Projek  Pemuliharaan Hutan Bakau 2010

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah ENO Environment untuk Projek  Penanaman 100 Juta Pokok Menjelang 2017

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah ENO Climate Change Campaign 2010

Antarabangsa

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

Anugerah Hari Guru

Negeri

 

 

2010

SMK TELOI KANAN

3 Pelajar Dianugerah Bintang SemanGAT Jerai Sempena Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-82

Negeri

 

                       

 

 

 

c. Unit Beruniform :

 

 

Tahun

Nama Sekolah

Pencapaian Unit Beruniform

Peringkat

 

 

 

       tiada –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Penambahbaikan atau inovasi yang telah dilaksanakan di sekolah secara keseluruhannya sepanjang menjadi Pengetua

 

Tahun

Nama Sekolah

Penambahbaikan/inovasi

Sumber Kewangan

 

2006

SMK TELOI KANAN

Projek Penanaman Pokok Nadir

MARDI

 

2006

SMK TELOI KANAN

Memasang cermin tingkap bilik darjah yang pecah

LPBT

 

2006

SMK TELOI KANAN

Membaiki tandas guru lelaki dan guru perempuan

PPD

 

2006

SMK TELOI KANAN

Memasang sinki untuk pelajar lelaki di kantin

KANTIN

 

2006

SMK TELOI KANAN

Menyediakan kerusi plastik sebanyak 100 buah di kantin

PIBG

 

2006

SMK TELOI KANAN

Mengubahsuai kolam taman sains

JPS

 

2006

SMK TELOI KANAN

Menyediakan kemudahan bilik persalinan,2 pondok rehat dan laluan ke Sungai Nyior di tapak Pusat Pendidikan Penjagaan Sungai

JPS

 

2006

SMK TELOI KANAN

Menyediakan papan kenyataan PPSMI

LPBT

 

2006

SMK TELOI KANAN

Memasang kata-kata hikmat di laluan blok  A dan B

LPBT

 

2006

SMK TELOI KANAN

Menyediakan kaunter pertanyaan pejabat

LPBT

 

2006

SMK TELOI KANAN

Rekod Kehadiran Berkomputer

LPBT

 

2007

SMK TELOI KANAN

Membaiki laluan jalan kaki

LPBT

 

2007

SMK TELOI KANAN

Mengecat 2 bangunan

PPD

 

2007

SMK TELOI KANAN

Mengecat dan melabel tempat letak kereta guru

PIBG

 

2007

SMK TELOI KANAN

Memasang tile dalam surau

PIBG/INDIVIDU

 

2007

SMK TELOI KANAN

Membaiki pentas perhimpunan

Pelbagai

 

2007

SMK TELOI KANAN

Menyediakan papan kenyataan pentadbiran dan kurikulum

LPBT

 

2007

SMK TELOI KANAN

Mengecat pintu pagar sekolah

Pelbagai

 

2007

SMK TELOI KANAN

Menyediakan bilik mesyuarat

LPBT

 

2007

SMK TELOI KANAN

Memasang 8 kipas syiling di kantin

KANTIN

 

2007

SMK TELOI KANAN

Mengganti pintu 6 bilik darjah

PPD

 

2007

SMK TELOI KANAN

Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum  (Projek Penanaman Pokok Bakau)

Global Environment Centre / JPS

 

2007

SMK TELOI KANAN

Program The Billion Tree Campaign

GEC,Individu

JPS

 

2008

SMK TELOI KANAN

Mengganti pintu bilik darjah blok B dan C

PPD

 

2008

SMK TELOI KANAN

Naik taraf bilik guru

LPBT

 

2008

SMK TELOI KANAN

Projek “Green School  Garden”

PIBG

 

2008

SMK TELOI KANAN

Projek Taman Orkid

PIBG / Jabatan Pertanian

 

2008

SMK TELOI KANAN

Program Pemantauan Kualiti Air

JPS

 

2008

SMK TELOI KANAN

Baik Pulih Pintu Pagar Sekolah

PPD

 

2008

SMK TELOI KANAN

Penyertaan 2 orang pelajar ke The 1st Asian Eco-camp di Joenju Korea

Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)

 

2009

SMK TELOI KANAN

Naik taraf kantin

Kementerian Pelajaran

 

2009

SMK TELOI KANAN

Naik taraf Makmal Sains

Kementerian Pelajaran

 

2009

SMK TELOI KANAN

Naik taraf bilik GKM

Kementeian Pelajaran

 

2009

SMK TELOI KANAN

Bilik Fail

PPD

 

2009

SMK TELOI KANAN

Baik pulih longkang

Kementerian Pelajaran

 

2009

SMK TELOI KANAN

Baik Pulih kaki lima blok B

Kementerian Pelajaran

 

2009

SMK

TELOI KANAN

Naik Taraf Tandas Pelawat

PPD

 

2009

SMK TELOI KANAN

Projek Taman Bunga Raya

PPD

 

2009

SMK TELOI KANAN

Tapak Semaian Pokok Merbau

Global Environment Centre

 

2009

SMK TELOI KANAN

Naik Taraf Ruang Menunggu Pelawat

PPD

 

2009

SMK TELOI KANAN

Membina Pentas Mini Di Kantin Sekolah

PPD

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih Kolam 4 kolam air terjun

PIBG

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih tandas pelajar lelaki dan perempuan

LPBT

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Projek Taman Bunga Raya

Koperasi

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Projek Taman Orkid

PIBG

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Mengecat Blok A dan B

PIBG

 

 

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Projek Keceriaan Kantin

KANTIN

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Mengecat meja pelajar

LPBT

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Memasang semula lebih 200 cermin tingkap yang pecah

LPBT

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih pondok Pengawal

LPBT

 

 

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Projek Taman Koperasi

Koperasi

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih pagar surau sekolah

Sumbangan Awam

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Menyediakan bilik latihan stamina

LPBT

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Pemasangan 4 kamera CCTV

PIBG

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih kaki lima blok B

LPBT

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Baik pulih pintu masuk B

PIBG

 

 

2010

SMK TUNKU ISMAIL

Menyediakan kerusi khas untuk perhimpunan dan menyediakan stok kerusi untuk majlis sekolah – 200 kerusi plastik

LPBT dan PIBG

               

 

 

 

 

 

 

 

22.   

 

Anugerah dan penghargaan yang pernah diterima oleh sekolah sepanjang menjadi pengetua mengikut peringkat dan tahun. Contoh: Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan, Augerah Sekolah Cemerlang dan Anugerah 3K.

 

 

Bil.

Anugerah dan Penghargaan yang diterima

Nama Sekolah

Peringkat dan Tahun

 

1

Anugerah Sekolah 5 Bintang Kategori Harapan

SMK TELOI KANAN

Daerah 2007

 

2

Anugerah Khas Hari Guru (Pusat Pendidikan Penjagaan Sungai)

SMK TELOI KANAN

Daerah 2007

 

3

Program Sekolah Lima Bintang

SMK TELOI KANAN

Negeri 2007

 

4

Projek Penanaman Bakau

SMK TELOI KANAN

Global Enviroment Centre

 

5

Cyber Plant Conservation Project

SMK TELOI KANAN

Global Enviroment Centre

 

6

Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

SMK TELOI KANAN

Negeri 2007 / 2008

 

7

Anugerah Kecemerlangan Akademik (PMR) Kategori Peningkatan

SMK TELOI KANAN

2005-2007/2008

 

8

Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Sukan / HEM

SMK TELOI KANAN

Daerah 2008

 

9

Pemantaun Kualiti Air

1 Negeri 1 Sungai

SMK TELOI KANAN

Negeri (JPS)

 

10

Subjek PMR KHB3 Terbaik

SMK TELOI KANAN

Daerah 2008

 

11

Peningkatan Gred Purata SPM 3 tahun

SMK TELOI KANAN

Daerah 2008

 

12

Anugerah Belia Remaja Negara

SMK TELOI KANAN

Kebangsaan 2009

 

13

Anugerah Khas Penyertaan  ENO Scifest Finland

SMK TELOI KANAN

Negeri 2009

 

14

3 pingat emas di ENO Scifest Finland

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa

 

15

Peningkatan 5% PMR berbanding 2008

SMK TELOI KANAN

Negeri 2009

 

16

Peningkatan 0.3% GP PMR 2009

SMK TELOI KANAN

Daerah 2009

 

17

PMR Subjek Terbaik BM,Sains,KMT

SMK TELOI KANAN

Daerah 2009

 

18

Peningkatan GP SPM 3 tahun berturut-turut

SMK TELOI KANAN

Daerah 2009

 

19

SPM Subjek Terbaik Pendidikan Moral

SMK TELOI KANAN

Daerah 2009

 

21

Anugerah Khas Green Leaf Life Link School Friendship

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa 2009

 

22

Anugerah Kelab Cemerlang 2009

SMK TELOI KANAN

Kebangsaan 2009

 

23

Anugerah Khas ENO 100 Million Tree Campaign

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa 2009

 

24

Anugerah Kelab Cemerlang 2009

SMK TELOI KANAN

Kebangsaan 2009

 

25

Anugerah Kelab Cemerlang 2009

SMK TELOI KANAN

Kebangsaan 2009

 

26

Anugerah Khas ENO 100 Million Tree Campaign

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa 2009

 

27

3 Pelajar dianugerah Bintang Semangat Jerai sempena Hari Keputeraan DYMM Sultan Kedah

SMK TELOI KANAN

Negeri 2010

 

28

Penguin Award Sempena World Water Monitoring Day 2009

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa 2010

 

29

Anugerah Khas Pencapaian Cemerlang kategori Sekolah Menengah Sempena Hari Guru Daerah 2010

SMK TELOI KANAN

Daerah 2010

   

29

Fish School Award Sempena World Water Monitoring Day 2009

SMK TELOI KANAN

Antarabangsa 2010

 

 

 

 

 

23. Nama dan alamat sekolah tempat berkhidmat sekarang:

      SMK Tunku Ismail

      09300 Kuala Ketil,Kedah.

      Nombor telefon: 04-4225508    Nombor faks:04-4223699

 

24.Tarikh mula berkhidmat di sekolah sekarang:16.07.2010

 

Saya mengesahkan semua maklumat di atas adalah betul:

 

 

 

……………………………………….                                                           Tarikh: 18 APRIL 2012